Hoge Raad 26 april 2024 Hoge Raad 26 april 2024 Rechtbank Amsterdam 23 april 2024 Parket bij de Hoge Raad 17 april 2024 Hoge Raad 12 april 2024 Bekijk alles
ECLI:NL:HR:2019:590 Hoge Raad 12 april 2019

ECLI:NL:HR:2019:590

Datum: 12-04-2019

Onderwerp: Bewijslastverdeling

Overige onderwerpen: Stelplicht en bewijslastverdeling

Rechtsgebiedenregister: Verbintenissenrecht, Burgerlijk procesrecht, Arbeidsrecht

Wetsartikelen: Art. 6:96 lid 3 BW, Art. 241 Rv., Art. 81 lid 1 RO, Art. 3:303 BW, Art. 6:96 lid 2 BW, Art. 20 lid 1 Rv., Art. 3:302 BW, Art. 6 lid 1, Art.6:96 lid 3 BW, Art. 241 Rv, Art. 6:96 lid 3

Vindplaats: Avdr.nl


Financieel recht. Effectenlease (Dexia). Negatieve verklaring voor recht; daarvoor vereist belang; stelplicht en bewijslast. Advisering en schadeverdeling. Buitengerechtelijke kosten en van kleur verschieten ex art. 6:96 lid 3 BW en art. 241 Rv. Geen belang bij slagen klacht in principaal cassatieberoep i.v.m. gegrondheid klacht in voorwaardelijk incidenteel beroep.

Ga naar uitspraak
Spreker(s)

prof. mr. Daan Asser

emeritus hoogleraar Universiteit Leiden