Hoge Raad 12 april 2019

ECLI:NL:HR:2019:589

Datum: 12-04-2019

Onderwerp(en): Belanghebbende | BPR

Rechtsgebiedenregister: Burgerlijk procesrecht

Faillissement. Toestemming van rechter-commissaris aan curatoren om door gefailleerde ingestelde fiscale procedure over te nemen en in te trekken (art. 68 lid 2 Fw). Ontvankelijkheid van hoger beroep van gefailleerde en bestuurder van gefailleerde tegen beschikking van de rechter-commissaris (art. 67 Fw).

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: