Hoge Raad 12 april 2019

ECLI:NL:HR:2019:590 (Dexia)

Datum: 12-04-2019

Onderwerp(en): Stelplicht en bewijslast bij negatieve verklaring voor recht

Rechtsgebiedenregister: Burgerlijk procesrecht

Wetsartikelen: Art. 6:96 lid 3 BW, Art. 241 Rv.

Financieel recht. Effectenlease (Dexia). Negatieve verklaring voor recht; daarvoor vereist belang; stelplicht en bewijslast. Advisering en schadeverdeling. Buitengerechtelijke kosten en van kleur verschieten ex art. 6:96 lid 3 BW en art. 241 Rv. Geen belang bij slagen klacht in principaal cassatieberoep i.v.m. gegrondheid klacht in voorwaardelijk incidenteel beroep.

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: