Hoge Raad 12 april 2013

ECLI:NL:HR:2013:BY9087

Datum: 12-04-2013

Onderwerp(en): Verrekenbedingen

Rechtsgebiedenregister: Personen- en familierecht

Overeenkomstenrecht. In staat van faillissement raken van de schuldenaar. Beroep op beëindigingsbeding door wederpartij. Onaanvaardbare inbreuk op art. 20 Fw? Beroep naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar? Uitleg beding.

Spreker(s)

prof.-dr.-Freek-Schols.jpg
prof. mr. Freek Schols

advocaat ScholsBurgerhartSchols, hoogleraar Radboud Universiteit

Bekijk profiel

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: