Hoge Raad 16 februari 2024 Rechtbank Gelderland 7 februari 2024 Hoge Raad 2 februari 2024 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 1 februari 2024 Gerechtshof 's-Hertogenbosch 1 februari 2024 Bekijk alles
ECLI:NL:HR:2013:BY9087 Hoge Raad 12 april 2013

ECLI:NL:HR:2013:BY9087

Datum: 12-04-2013

Onderwerp: Verrekenbedingen

Rechtsgebiedenregister: Verbintenissenrecht, Personen- en familierecht

Vindplaats: Avdr.nl

Overeenkomstenrecht. In staat van faillissement raken van de schuldenaar. Beroep op beëindigingsbeding door wederpartij. Onaanvaardbare inbreuk op art. 20 Fw? Beroep naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar? Uitleg beding.

Ga naar uitspraak
Spreker(s)

prof. mr. Freek Schols

hoogleraar Radboud Universiteit privaatrecht, in het bijzonder notarieel recht