Hoge Raad 12 april 2013

ECLI:NL:HR:2013:BY8732

Datum: 12-04-2013

Onderwerp(en): Nietigheden

Rechtsgebiedenregister: Verbintenissenrecht

Ontbinding koopovereenkomst auto op grond van dwaling. Tekortschieten in teruggaveverplichting, vaststelling schadevergoeding; vergoeding van de ten behoeve van het te restitueren goed gemaakte kosten, art. 6:206 in verbinding met 3:120 lid 2 BW.

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: