Hoge Raad 12 december 2008

ECLI:NL:HR:2008:BD3129

Datum: 12-12-2008

Onderwerp(en): Overzicht uitspraken: Verhouding hoofd -en schadestaatprocedure

Rechtsgebiedenregister: Verbintenissenrecht, Ondernemingsrecht, Transport- en handelsrecht, Financieel recht, Verzekeringsrecht, Arbeidsrecht, Vastgoedrecht

Arbeidsrecht. Werkgeversaansprakelijkheid; bij eenzijdig verkeersongeval geleden letselschade door fietsende werknemer (thuiszorger) tijdens uitoefening van haar werkzaamheden; zorgplicht van werkgever ex art. 7:658 BW en aanvullende verzekeringsplicht op grond van art. 7:611 BW; behoorlijke verzekering van aan verkeer op de openbare weg deelnemende werknemers.

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: