Hoge Raad 12 januari 2018

ECLI:NL:HR:2018:31

Datum: 12-01-2018

Onderwerp(en): Ontbreken rechtsmacht echtscheidingsverzoek staat niet in de weg aan bevoegdheid treffen nevenvoorzieningen

Rechtsgebiedenregister: Burgerlijk procesrecht, Personen- en familierecht

Wetsartikelen: Art. 827 lid 1 Rv., Art. 19 lid 2 Verordening Brussel II-bis , Art.13 Haags Kinderbeschermingsverdrag 1996

IPR. Familierecht. Internationale rechtsmacht. Staat het ontbreken van bevoegdheid ten aanzien van echtscheidingsverzoek in de weg aan bevoegdheid tot het treffen van (neven-)voorziening met betrekking tot ouderlijke verantwoordelijkheid, indien het kind gewone verblijfplaats in Nederland heeft? Verhouding van art. 8 lid 1 Verordening Brussel II-bis tot art. 827 lid 1, onder c, Rv en art. 1:251a lid 2 BW. Litispendentie in de zin van art. 19 lid 2 Verordening Brussel II-bis en art.13 Haags Kinderbeschermingsverdrag 1996?

Spreker(s)

mr.-A.V.T.-de-Bie-image.jpg
mr. Toine de Bie

senior raadsheer gerechtshof Amsterdam, parttime docent privaatrecht Universiteit van Amsterdam

Bekijk profiel
drs.-G.M.M.-de-Boer-image.jpg
drs. Gerda de Boer

Zelfstandig praktiserend orthopedagoog, MfN registermediator en Forensisch Mediator

Bekijk profiel