Hoge Raad 12 januari 2021

ECLI:NL:HR:2021:2

Datum: 12-01-2021

Onderwerp(en): Overzicht uitspraken: Getuigen

Rechtsgebiedenregister: Strafrecht

Chaletmoord Ermelo. Medeplichtigheid aan medeplegen van brandstichting (art. 157 Sr) en medeplichtigheid aan medeplegen van poging tot verbranding lijk (art. 151 Sr). Ondervragingsrecht getuigen, art. 6.3.d EVRM. Kan steunbewijs voor niet ondervraagde getuige worden gevonden in verklaring van andere niet ondervraagde getuige? HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2017:1017 en ECLI:NL:HR:2017:1016 m.b.t. vraag wanneer bewezenverklaring in beslissende mate steunt op verklaring van een niet door verdediging ondervraagde getuige. De vraag of steunbewijs voor verklaring van door verdediging niet-ondervraagde getuige (mede) kan worden gevonden in verklaring van andere door verdediging niet-ondervraagde getuige moet ontkennend worden beantwoord. Indien bewezenverklaring (mede) berust op verklaringen van meerdere getuigen die door verdediging niet konden worden ondervraagd, dient steunbewijs te worden gevonden in andere b.m. dan die verklaringen (vgl. EHRM Schatschaschwili /Duitsland). Hof heeft vastgesteld dat verdediging t.a.v. getuigen A en B geen behoorlijke en effectieve mogelijkheid heeft gehad om hen te ondervragen. Hof heeft verklaringen van deze getuigen echter wel gebruikt voor bewijs en in dat verband geoordeeld dat bewezenverklaring niet in beslissende mate steunt op verklaring van een door verdediging niet-ondervraagde getuige. Daartoe heeft hof m.b.t. verklaringen van A en B o.m. overwogen dat het “niet één, maar twee zelfstandige, belastende verklaringen [betreft], die elkaar over en weer ondersteunen”. Die overweging geeft blijk van onjuiste rechtsopvatting, nu daarin besloten ligt ‘s hofs oordeel dat hiervoor bedoelde steunbewijs voor verklaring van door verdediging niet-ondervraagde getuige, (mede) kan worden gevonden in verklaring van andere door verdediging niet-ondervraagde getuige. Volgt vernietiging en terugwijzing. Samenhang met 19/00515 en 19/00919.

Up-to-date blijven over Hoge Raad 12 januari 2021

Spreker(s)

mr.-Gerlof-Meijer.jpg
mr. Gerlof Meijer

senior rechter Rechtbank Overijssel, auteur, docent en theatermaker

Bekijk profiel

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: