Hoge Raad 12 maart 2024 Hoge Raad 12 maart 2024 Hoge Raad 12 maart 2024 Hoge Raad 12 maart 2024 Hoge Raad 12 maart 2024 Bekijk alles
ECLI:NL:HR:2024:312 Hoge Raad 12 maart 2024

ECLI:NL:HR:2024:312

Datum: 12-03-2024

Onderwerp: Verschoningsrecht: beslag op geheimhoudersstukken

Rechtsgebiedenregister: Strafrecht

Vindplaats: Avdr.nlBeklag ex art. 98.4 jo. art. 552a Sv tegen beschikking RC ex art. 98.3 Sv over toelaatbaarheid beslag i.v.m. verschoningsrecht, na beslag ex 94 Sv op (digitale) stukken en gegevens onder onderneming waaraan klager verbonden is, t.z.v. verdenking van grootschalige fraude in voedselketen. Heeft Rb terecht geoordeeld dat beklag o.g.v. 98.4 Sv niet openstaat voor niet-verschoningsgerechtigde klager? Mede n.a.v. door klager o.g.v. art. 552a Sv ingediend klaagschrift, dat ziet op inbeslagneming van hoeveelheid (digitale) stukken en gegevens, heeft beklagrechter die stukken en gegevens in handen gesteld van RC voor nemen van beslissing a.b.i. art. 98.3 Sv. RC heeft vervolgens beschikking a.b.i. art. 98.4 Sv gewezen. Art. 98.4 Sv stelt mogelijkheid tot indienen van klaagschrift tegen zo’n beschikking uitsluitend open voor de in art. 98.1 Sv bedoelde personen met bevoegdheid tot verschoning. Rb heeft vastgesteld dat klager niet als zodanig kan worden aangemerkt. Rb heeft daarom terecht beklag n-o verklaard. Dit brengt mee dat HR cassatieberoep van klager niet in behandeling kan nemen.
Klager n-o.
Samenhang met 23/01615, 23/01618, 23/01619, 23/01620, 23/01621, 23/01622, 23/01625, 23/01626, 23/01627, 23/01628, 23/01632, 23/01633, 23/01634, 23/01635, 23/01636, 23/01639, 23/01640, 23/01641, 23/01642, 23/01643 en 23/01644.

Ga naar uitspraak
Spreker(s)