Hoge Raad 13-01-1995

ECLI:NL:HR:1995:ZC1609

Datum: 13-01-1995

Onderwerp(en): Uitleg van de conclusie

Rechtsgebiedenregister: Intellectueel eigendomsrecht

Auteursrecht; art. 10 (oud) Auteurswet; art. 1 Eenvormige Beneluxwet op de merken; Vorm; Originaliteit en technische eigenschappen; Merkenrecht; Vormmerk; Onderscheidend vermogen; Aard der waar

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: