Parket bij de Hoge Raad 26 januari 2024 Hoge Raad 12 januari 2024 Hoge Raad 22 december 2023 Hoge Raad 22 december 2023 Gerechtshof 's-Hertogenbosch 22 december 2023 Bekijk alles
ECLI:NL:HR:1968:AC3302 Hoge Raad 13 december 1968

ECLI:NL:HR:1968:AC3302

Datum: 13-12-1968

Uitspraak naam: Cadix

Onderwerp: Aansprakelijkheid voor hulpzaken art. 6:77 BW

Overige onderwerpen: Toerekening krachtens de wet

Rechtsgebiedenregister: Verbintenissenrecht, Burgerlijk procesrecht

Vindplaats: Extern

Overeenkomst; wanprestatie. Tekortkoming; toerekening; schade ontstaan door gebrekkig materiaal (schoonmaakmiddel) gebruikt door schuldenaar resultaatsverbintenis.

Ga naar uitspraak