Hoge Raad 13 december 2011

ECLI:NL:HR:2011:BT2670

Datum: 13-12-2011

Uitspraak naam: Dakdekker

Onderwerp(en): Klassieke verweren

Rechtsgebiedenregister: Strafrecht

Art. 359.2 tweede volzin Sv. Hetgeen ter terechtzitting in hoger beroep door en namens verdachte is aangevoerd is niet van louter feitelijke aard maar stelt daarnaast de rechtsvraag aan de orde of de onder verdachte inbeslaggenomen spuitbus een voorwerp is a.b.i. categorie IV WWM. Daarmee is een uitdrukkelijk onderbouwd standpunt in de zin van art. 359.2 tweede volzin Sv ingenomen. Het Hof had nader behoren te motiveren waarom het van oordeel was dat genoemde vraag bevestigend moest worden beantwoord.

Spreker(s)

mr.-Rob-ter-Haar.jpg
mr. Rob Ter Haar

plaatsvervangend rechter Rechtbank Overijssel, docent Universiteit Utrecht

Bekijk profiel
mr.-Gerlof-Meijer.jpg
mr. Gerlof Meijer

senior rechter Rechtbank Overijssel, auteur, docent en theatermaker

Bekijk profiel

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: