Art. 81 RO. Uitvoering overeenkomst tot installatie computerprogrammatuur. Tekortkoming. Vordering tot ontbinding en schadevergoeding. Verzuim zonder ingebrekestelling? Art. 6:74, 83, 265 BW.

Spreker(s)

mr.-Toine-de-Bie.jpg
mr. Toine de Bie

senior raadsheer Gerechtshof Amsterdam, docent Universiteit van Amsterdam

Bekijk profiel