Hoge Raad 13 juli 2007

ECLI:NL:HR:2007:BA7972

Datum: 13-07-2007

Uitspraak naam: ABN AMRO

Onderwerp(en): Onbegrensde mogelijkheden onmiddellijke voorzieningen

Rechtsgebiedenregister: Ondernemingsrecht

Wetsartikelen: Art. 2:8 BW, Art. 2:9 BW, Art. 2:349a lid 2 BW, Art. 2:107a BW

ABN AMRO. Enquêteprocedure; OK heeft ten onrechte bij wijze van onmiddellijke voorziening als bedoeld in art. 2:349a lid 2 BW de verdere uitvoering van de LaSalle-transactie opgeschort. Bij het ontbreken van wettelijke of statutaire regeling bestaat géén goedkeuringsrecht van AvA of consultatieplicht van bestuur enkel op grond van regels van ongeschreven recht (art. 2:8-9 BW) in verband met in handelsverkeer vereiste rechtszekerheid, uitwerking van HR 21 februari 2003, nr. OK 101, NJ 2003, 182; toepasselijkheid van art. 2:107a BW, geen ruimte voor analoge uitleg; interne verhouding bestuur-AvA; verzuim bij bestuursbesluit in beginsel géén externe werking

Spreker(s)

Remie-Huijs.jpg
mr. Remie Huijs

advocaat Holla legal & tax

Bekijk profiel
Goedgekeurd_Kit-Schwarz-01.jpg
prof. mr. Kid Schwarz

partner Baker Tilly, hoogleraar ondernemingsrecht Erasmus Universiteit Rotterdam, hoogleraar ondernemingsrecht Maastricht University

Bekijk profiel
Rogier-Wolf.jpg
mr. dr. Rogier Wolf

advocaat en partner UdinkSchepel Advocaten, universitair docent Maastricht University, ondernemingsrecht

Bekijk profiel
mr-v2.-ROUNDEL.jpg
mr. Nina Verhage

advocaat Holla legal & tax

Bekijk profiel