ECLI:NL:HR:2018:1172

Datum: 13-07-2018

Onderwerp: Mondelinge behandeling

Overige onderwerpen: Recht op pleidooi miskend

Rechtsgebiedenregister: Burgerlijk procesrecht

Wetsartikelen: Art. 81 lid 1 RO, Art. 134 lid 1 Rv., Art. 1068 Rv., Art. 382 Rv., Art. 388 lid 2 Rv.

Vindplaats: Extern

Procesrecht. Vordering tot herroeping van arbitrale vonnissen (art. 1068 Rv) en van rechterlijke uitspraken (art. 382 Rv). Verzoek om pleidooi miskend dan wel ongemotiveerd afgewezen. Voldoende gelegenheid om bij comparitie standpunten uiteen te zetten (art. 134 lid 1 Rv)?

Ga naar uitspraak