Hoge Raad 26 april 2024 Hoge Raad 5 april 2024 Hoge Raad 5 april 2024 Parket bij de Hoge Raad 5 april 2024 Rechtbank Rotterdam 4 april 2024 Bekijk alles
ECLI:NL:HR:2007:BA7355 Hoge Raad 13 juli 2007

ECLI:NL:HR:2007:BA7355

Datum: 13-07-2007

Onderwerp: Roekeloos handelen

Overige onderwerpen: Werkgeversaansprakelijkheid

Rechtsgebiedenregister: Arbeidsrecht

Vindplaats: Avdr.nl


Werkgeversaansprakelijkheid. Schadevordering van werknemer na ongeval in de uitoefening van werkzaamheden wegens oneffenheden op bouwplaats; voorzorgsmaatregelen, reikwijdte van de zorgplicht van werkgever (art. 7:658 BW) in het licht van veiligheidsvoorschriften in artt. 3.11 en 3.26 Arbeidsomstandighedenbesluit, door werkgever in acht te nemen algemeen ervaringsfeit dat werknemers niet steeds de noodzakelijke voorzichtigheid betrachten.

Ga naar uitspraak
Spreker(s)

prof. mr. Fokko Oldenhuis

universitair hoofddocent Rijksuniversiteit Groningen de vakgroep Privaatrecht en Notarieel Recht Rijksuniversiteit Groningen, tevens bijzonder hoogleraar Religie en Recht