Hoge Raad 13 maart 2015

ECLI:NL:HR:2015:600

Datum: 13-03-2015

Uitspraak naam: ABN AMRO / Rabobank c.s.

Onderwerp(en): Uitleg(sub)regels Hoge Raad

Rechtsgebiedenregister: Verbintenissenrecht

Contractenrecht. Abstracte bankgarantie. Beginsel van strikte conformiteit. Uitzondering op grond van de derogerende werking redelijkheid en billijkheid bij bedrog of willekeur (HR 26 maart 2004, ECLI:NL:HR:2004:AO2778, NJ 2004/309), ook met betrekking tot de onderliggende rechtsverhouding. Wetenschap van de begunstigde. Uitleg bankgarantie; groot gewicht aan (strikt te lezen) bewoordingen. Voorwaarden voor weigering betaling. Tijdig en op grond van voldoende gespecificeerde redenen?

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: