Hoge Raad 13 maart 2020

ECLI:NL:HR:2020:429

Datum: 13-03-2020

Onderwerp(en): Uitvoerbaarheid vonnis

Rechtsgebiedenregister: Burgerlijk procesrecht

Procesrecht. Executiegeschil. Kort geding. Maatstaf; uitgangspunt in cassatie: misbruik van bevoegdheid. Zijn de door het hof aangewezen gebreken in het bodemvonnis aan te merken als kennelijke misslagen? Belangenafweging.

Spreker(s)

Gert-van-Rijssen.jpg
prof. mr. Gert van Rijssen

raadsheer Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, bijzonder hoogleraar rechtspraak Radboud Universiteit Nijmegen

Bekijk profiel