Hoge Raad 13 maart 2015

ECLI:NL:HR:2015:599

Datum: 13-03-2015

Onderwerp(en): Hoor en wederhoor

Rechtsgebiedenregister: Burgerlijk procesrecht

Wetsartikelen: Art. 6 EVRM, Art. 19 Rv., Art 81 lid 1 RO

Personen- en familierecht. Gezag over minderjarige. Deskundigenbericht. Afwijzing verzoek om inzage in onderliggende ruwe test- en onderzoeksgegevens en concept-rapportage, ten behoeve van second opinion. ‘Equality of arms’. Effectieve mogelijkheid commentaar te leveren op deskundigenbericht (EHRM 18 maart 1997, ECLI:NL:XX:1997:AD4449, NJ 1998/278 (Mantovanelli/Frankrijk)).

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: