Hoge Raad 13 maart 2018

ECLI:NL:HR:2018:340

Datum: 13-03-2018

Onderwerp(en): Overzicht uitspraken: Noodweer

Rechtsgebiedenregister: Strafrecht

Openlijke geweldpleging, art. 141.1 Sr. Noodweerexces. HR herhaalt vooropstelling uit ECLI:NL:HR:2016:456. Het Hof heeft kennelijk geoordeeld dat de mogelijk eerdere noodweersituatie in elk geval ten einde was op het moment dat verdachte wegliep en na enkele ogenblikken terugkeerde naar de vechtpartij en dat verdachte reeds daarom t.a.v. de toen door hem gepleegde geweldshandelingen geen beroep toekomt op noodweerexces. Door aldus te oordelen heeft het Hof miskend dat een beroep op noodweerexces ook nog mogelijk is nadat een noodweersituatie is beëindigd. Volgt partiële vernietiging en terugwijzing.

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: