Hoge Raad 26 april 2024 Rechtbank Amsterdam 23 april 2024 Centrale Raad van Beroep 18 april 2024 Parket bij de Hoge Raad 17 april 2024 Hoge Raad 12 april 2024 Bekijk alles
ECLI:NL:HR:2020:418 Hoge Raad 13 maart 2020

ECLI:NL:HR:2020:418

Datum: 13-03-2020

Uitspraak naam: Drager II

Onderwerp: Herstel dienstbetrekking

Overige onderwerpen: Rechter kan werkgever dan veroordelen loon te betalen vanaf datum herstelplicht, Vrijheid van de rechter, Wat kan hof in hoger beroep doen

Rechtsgebiedenregister: Sociaal-zekerheidsrecht, Burgerlijk procesrecht, Arbeidsrecht

Wetsartikelen: Art. 7:683 lid 3 BW, Art. 6:683 lid 6 BW

Vindplaats: Avdr.nl

Arbeidsrecht. Vervolg van HR 30 maart 2018, ECLI:NL:HR:2018:484. Ontslag op staande voet, door kantonrechter en hof rechtsgeldig geoordeeld; na cassatie en verwijzing oordeelt verwijzingshof dat ontslag onterecht was en veroordeelt het de werkgever tot herstel arbeidsovereenkomst per datum ontslag. Kan daarbij ook veroordeling uitgesproken worden tot betaling van loon vanaf die datum? Art. 7:683 lid 3 en 4 BW en art. 7:682 lid 6 BW.

Ga naar uitspraak
Spreker(s)

mr. Tijn van Osch

voormalig raadsheer Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden , thans raadsheer-plaatsvervanger, langjarig voorzitter en plaatsvervangend voorzitter van de Raad van Discipline Arnhem-Leeuwarden en nu plv. voorzitter van het Hof van Discipline