Hoge Raad 13 maart 2020

ECLI:NL:HR:2020:415

Datum: 13-03-2020

Onderwerp(en): Inkomensafhankelijke Combinatiekorting en co-ouderschap

Rechtsgebiedenregister: Personen- en familierecht

Inkomstenbelasting, inkomensafhankelijke combinatiekorting, artikel 8.14a lid 1 Wet IB 2001, HR 2 november 2001, ECLI:NL:HR:2001:AD5044, artikel 44b Uitvoeringsregeling Inkomstenbelasting 2001, ouders die niet samenwonen en de zorg voor kinderen gelijkelijk verdelen.

AvdR-TV (1)

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: