Hoge Raad 13 maart 2015

ECLI:NL:HR:2015:588

Datum: 13-03-2015

Uitspraak naam: Carlande

Rechtsgebiedenregister: Ondernemingsrecht

Vennootschapsrecht. Commanditaire vennootschap. Aansprakelijkheid beherend vennoot voor schulden die zijn ontstaan voor diens aantreden? Art. 19 en 18 WvK. Verschil met maatschap. Ontstaansmoment premieschuld jegens Pensioenfonds, art. 3 en 4 Wet verplichte deelneming in een Bedrijfstakpensioenfonds 2000.