Hoge Raad 13 mei 2016

ECLI:NL:HR:2016:848

Datum: 13-05-2016

Onderwerp(en): Aktebewijs als preuve preconstituee

Rechtsgebiedenregister: Burgerlijk procesrecht, Arbeidsrecht

Contractenrecht. Overname van apotheken. Vordering van koper uit ongerechtvaardigde verrijking. Verwerping bewijsaanbod. Tegenbewijs tegen dwingend bewijs in notariële akte (art. 157 lid 2 Rv).

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: