ECLI:NL:HR:2015:3304

Datum: 13-11-2015

Onderwerp: Eisen aan aanbod getuigenbewijs HR 9 juli 2004, NJ 2005, 270 ( OZ Export Planten ) 3. Drempelverhoging in hoger beroep:

Rechtsgebiedenregister: Burgerlijk procesrecht

Vindplaats: Extern

Procesrecht; kwekersrecht. Vordering tot exhibitie, art. 843a en 1019a Rv. Vereiste mate van aannemelijkheid rechtsbetrekking. Art. 57 jo. art. 1 onder g, Zaaizaad- en plantgoedwet 2005: betekenis ‘te koop aanbieden’. Proceskostenvergoeding, art. 1019h Rv: komt ‘success fee’ voor vergoeding in aanmerking?

Ga naar uitspraak