Hoge Raad 13 september 2013

ECLI:NL:HR:2013:BZ5668

Datum: 13-09-2013

Onderwerp(en): Historie: Internationale erkenning van faillissementen

Rechtsgebiedenregister: Erfrecht, Insolventierecht

Internationaal faillissementsrecht. Vervolg op HR 29 juni 2012, ECLI:NL:HR:2012:BU5630, NJ 2012/424 (Yukos). Rechtsgevolgen buitenlands faillissement. Omvang handelingsbevoegdheid buitenlandse curator ten aanzien van tot de boedel behorende vermogensbestanddelen gelegen in Nederland, werking territorialiteitsbeginsel (HR 19 december 2008, ECLI:NL:HR:2008:BG3573, NJ 2009/456). Proceskostenveroordeling, kosten in de zin van art. 237 lid 1 Rv.