Hoge Raad 14 april 2020

ECLI:NL:HR:2020:512

Datum: 14-04-2020

Onderwerp(en): Noodweer

Rechtsgebiedenregister: Strafrecht

Poging tot zware mishandeling door huisgenoot met keukenmes in onderarm te steken, nadat aangever in slaapkamer van verdachte verhaal kwam halen n.a.v. onenigheid over lengte van douchetijd (art. 302 Sr). Noodweer, proportionaliteitseis. Staat steken met keukenmes in redelijke verhouding tot slaan met blote hand? HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2016:456 m.b.t. motiveringsplicht rechter en proportionaliteitseis. Hof heeft vastgesteld dat verdachte eerst door aangever is geslagen en dat verdachte vervolgens aangever met keukenmes in diens arm heeft gestoken. Hof heeft geoordeeld dat weliswaar op het moment van slaan door aangever sprake was van ogenblikkelijke wederrechtelijke aanranding van verdachte door aangever waartegen verdachte zich mocht verdedigen maar dat verdachte geen beroep op noodweer toekomt omdat niet voldaan is aan proportionaliteitseis. Daartoe heeft hof overwogen dat het steken met keukenmes door verdachte “in geen enkele verhouding” tot “de ernst van de aanranding” stond. Dat oordeel is niet z.m. begrijpelijk in het licht van wat hiervoor is vooropgesteld en wat ttz. in h.b. door verdediging is aangevoerd over de ernst van door aangever begane aanranding en de situatie waarin verdachte op dat moment verkeerde, waarvan hof de juistheid deels in het midden heeft gelaten. Volgt vernietiging en terugwijzing.