Parket bij de Hoge Raad 24 mei 2024 Hoge Raad 26 april 2024 Rechtbank Zeeland-West-Brabant 19 april 2024 Rechtbank Gelderland 17 april 2024 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 16 april 2024 Bekijk alles
ECLI:NL:HR:2015:2194 Hoge Raad 14 augustus 2015

ECLI:NL:HR:2015:2194

Datum: 14-08-2015

Onderwerp: Verkrijging erfdienstbaarheid door verjaring

Rechtsgebiedenregister: Erfrecht, Verbintenissenrecht, Personen- en familierecht, Vastgoedrecht

Vindplaats: Avdr.nl


Verjaring. Bevrijdende verjaring van rechtsvordering tot nakoming. Moment aanvang verjaringstermijn; samenloop tussen art. 3:311 lid 1 BW (gedeeltelijke of anderszins gebrekkige nakoming contractuele verbintenis) en art. 3:307 BW (in het geheel niet nagekomen contractuele verbintenis). Koop van twee percelen grond: één of twee verbintenissen? Verkrijgende verjaring; onbegrijpelijk oordeel over moment bezitsverkrijging; goede trouw en mogelijkheid van raadpleging kadastrale kaart.

Ga naar uitspraak
Spreker(s)

mr. drs. Valérie Tweehuysen

universitair hoofddocent Radboud Universiteit Nijmegen burgerlijk recht