Hoge Raad 14 december 2018

ECLI:NL:HR:2018:2300

Datum: 14-12-2018

Onderwerp(en): Weigering bank eerder toegezegd krediet te verschaffen

Rechtsgebiedenregister: Verbintenissenrecht

Art. 81 lid 1 RO. Financieel recht. Onrechtmatige daad. Bank verstrekt laatste tranche van overeengekomen krediet aan BV niet. Faillissement volgt. Onrechtmatige daad jegens medeschuldenaar en (indirect) aandeelhouder? Vooropgezet plan van de bank de BV in handen te krijgen? Voorstellen van de BV niet serieus genomen? Moest bank reddingsplan voorstellen?