Hoge Raad 14 december 2007

ECLI:NL:HR:2007:BB4765

Datum: 14-12-2007

Onderwerp(en): Erfrecht procesrecht

Rechtsgebiedenregister: Erfrecht

Wetsartikelen: Art. 3:35 BW, Art. 3:33 BW

Procesrecht. Verwisseling namen in exploot appeldagvaarding; aan partijaanduidingen te stellen eisen; uitleg exploot; rectificatie onjuiste partijaanduiding, maatstaf.

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: