Prejudiciële vragen (art. 392 Rv). Personen- en familierecht. Procesrecht. Ondertoezichtstelling. Schriftelijke aanwijzing gecertificeerde instelling (art. 1:263 BW en art. 1:265f BW) tot beperking contact tussen met gezag belaste ouder en minderjarige. Toepasselijkheid HR 25 april 2014, ECLI:NL:HR:2014:1019 ten aanzien van art. 1:265f BW. Verhouding aanwijzingsbevoegdheid GI en bevoegdheid kinderrechter tot vaststelling of wijziging zorg- of omgangsregeling (1:265g BW). Toekenning schorsende kracht aan verzoek tot vervallenverklaring (art. 1:264 BW); voorlopige voorziening (art. 223 Rv); hoor en wederhoor (art. 19 Rv).

Spreker(s)

mr-v2.-ROUNDEL.jpg
mr. Liesbeth de Beij

raadsheer Gerechtshof 's Hertogenbosch

Bekijk profiel
Ellen-van-kalveendoek-1.jpg
mr. Ellen van Kalveen

senior rechter Rechtbank Midden-Nederland, voorzitter expertgroep jeugdrechters

Bekijk profiel
Paul-Vlaardingerbroek.jpg
prof. mr. Paul Vlaardingerbroek

raadsheer plaatsvervanger Gerechtshof Den Haag, Emeritus hoogleraar familie- en jeugdrecht Tilburg University

Bekijk profiel
laura-goei-1.jpg
mr. Laura Goei

eigenaar JBX juridisch advies en training

Bekijk profiel