Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 28 maart 2024 Rechtbank Den Haag 22 maart 2024 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 19 maart 2024 Gerechtshof Den Haag 19 maart 2024 Rechtbank Midden-Nederland 13 maart 2024 Bekijk alles
ECLI:NL:HR:2018:2321 Hoge Raad 14 december 2018

ECLI:NL:HR:2018:2321

Datum: 14-12-2018

Onderwerp: Wegwijzer in bevoegdheden

Overige onderwerpen: Inleiding

Rechtsgebiedenregister: Personen- en familierecht, Jeugdrecht civiel

Vindplaats: Avdr.nl

Prejudiciële vragen (art. 392 Rv). Personen- en familierecht. Procesrecht. Ondertoezichtstelling. Schriftelijke aanwijzing gecertificeerde instelling (art. 1:263 BW en art. 1:265f BW) tot beperking contact tussen met gezag belaste ouder en minderjarige. Toepasselijkheid HR 25 april 2014, ECLI:NL:HR:2014:1019 ten aanzien van art. 1:265f BW. Verhouding aanwijzingsbevoegdheid GI en bevoegdheid kinderrechter tot vaststelling of wijziging zorg- of omgangsregeling (1:265g BW). Toekenning schorsende kracht aan verzoek tot vervallenverklaring (art. 1:264 BW); voorlopige voorziening (art. 223 Rv); hoor en wederhoor (art. 19 Rv).

Ga naar uitspraak
Spreker(s)

mr. Ellen van Kalveen

senior rechter Rechtbank Midden-Nederland voorzitter expertgroep jeugdrechters

mr. Johan Visser

senior rechter Rechtbank Den Haag