Hoge Raad 14 februari 2014

ECLI:NL:HR:2014:337

Datum: 14-02-2014

Uitspraak naam: Bakermans c.s. / Mitros

Onderwerp(en): Uitleg(sub)regels Hoge Raad

Rechtsgebiedenregister: Verbintenissenrecht

Splitsing in appartementsrechten. Uitleg akte van splitsing. HR 1 november 2013, ECLI:NL:HR:2013:1078, NJ 2013/522. Uitleg mede aan de hand van waarneming van feitelijke kenmerken indien daarnaar is verwezen voor in verschillende uitleg vatbare splitsingsstukken? Kennisneming van situatie ter plaatse bij vaststelling meest aannemelijke rechtsgevolgen verenigbaar met objectieve uitleg?

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: