Hoge Raad 14 februari 2020

ECLI:NL:HR:2020:260

Datum: 14-02-2020

Uitspraak naam: Haviltex

Onderwerp(en): Uitleg-problematiek van notariële akte

Rechtsgebiedenregister: Verbintenissenrecht, Burgerlijk procesrecht

Verbintenissenrecht. Afwikkeling huurverhouding; overeenkomst met beding van volledige kwijting; valt ook vordering uit onverschuldige betaling ter zake van lening onder de kwijting? Uitleg; motivering.

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: