Hoge Raad 14 februari 2020

ECLI:NL:HR:2020:258

Datum: 14-02-2020

Onderwerp(en): Overzicht uitspraken: Hulpverzoeken en beperking

Rechtsgebiedenregister: Verbintenissenrecht, Ondernemingsrecht, Letselschaderecht, Intellectueel eigendomsrecht

Octrooirecht. Procesrecht. Is weigering van beroep op centraal beperkt octrooi wegens strijd met de goede procesorde verenigbaar met art. 68 en 105a-105c Europees Octrooiverdrag? Uitleg art. 68 en 105a-105c EOV aan de hand van art. 31-32 Weens Verdragenverdrag. Rechts- en motiveringsklachten over oordeel dat beroep op centraal beperkt octrooi strijdig is met de goede procesorde. Toelaatbaarheid van beroep op centrale beperking als verweer. Vervolg van HR 15 september 2017, ECLI:NL:HR:2017:2363.

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: