Hoge Raad 14 februari 2017

ECLI:NL:HR:2017:231

Datum: 14-02-2017

Onderwerp(en): Strafuitsluitingsgronden

Rechtsgebiedenregister: Strafrecht

Passieve ambtelijke omkoping door directeur van vennootschap, waarvan gemeente Nijmegen enig aandeelhouder was en die tot doelstelling had het bevorderen van culturele activiteiten in die gemeente. Afwezigheid van alle schuld (avas) i.v.m. “als ambtenaar” een geldbedrag vragen teneinde verdachte te bewegen iets te doen in zijn bediening, zonder daardoor in strijd met zijn plicht te handelen, ex art. 362, eerste lid onder 3 (oud) Sr. Verweer: verdachte wist niet dat hij, als ingehuurd tijdelijk directeur, ambtenaar was. Het hof heeft het verweer verworpen omdat “als ambtenaar” een geobjectiveerd bestanddeel is en aan het opzet is onttrokken. HR: het hof heeft terecht geoordeeld dat in art. 362.1 (oud) Sr het bestanddeel “ambtenaar” is geobjectiveerd zodat opzet of schuld t.a.v. dat bestanddeel niet behoeft te worden bewezen. Echter, het hof heeft miskend dat het beroep op avas, bijvoorbeeld in de vorm van verontschuldigbare onbewustheid van het zijn van ambtenaar, niet is uitgesloten. Nu het hof op het gevoerde avas verweer geen met redenen omkleden beslissing heeft genomen is het middel gegrond.

Spreker(s)

mr.-Rob-ter-Haar.jpg
mr. Rob Ter Haar

plaatsvervangend rechter Rechtbank Overijssel, docent Universiteit Utrecht

Bekijk profiel

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: