Hoge Raad 14 februari 2017

ECLI:NL:HR:2017:236

Datum: 14-02-2017

Onderwerp(en): Witwashandelingen

Rechtsgebiedenregister: Strafrecht

Medeplegen van witwassen, art. 420bis.1.a Sr. Profvoetballer verklaart meermalen in strijd met de waarheid dat hij een groot geldbedrag aan medeverdachte heeft afgegeven teneinde een horloge voor hem te kopen. Verbergen of verhullen a.b.i. art. 420bis.1.a Sr? Gelet op de wetsgeschiedenis hebben “verbergen” en “verhullen” betrekking op gedragingen die erop zijn gericht het zicht op de herkomst van voorwerpen te bemoeilijken, terwijl die gedragingen tevens geschikt moeten zijn om dat doel te bereiken. Hof heeft overwogen dat verdachte door een leugen op te geven over de herkomst van een groot geldbedrag, de herkomst van dat geldbedrag tezamen en in vereniging met een ander heeft verhuld. Uit de bewijsvoering volgt echter niet z.m. dat die leugen - gelet op de inhoud en de onderbouwing daarvan - van zodanige aard was dat deze geschikt was om het zicht op de herkomst van het geldbedrag te verhullen. Bewezenverklaring is ontoereikend gemotiveerd. CAG: anders.

Spreker(s)

mr-v2.-ROUNDEL.jpg
mr. dr. Wouter de Zanger

advocaat Franken | vanKampen | Groenhuijsen Advocaten

Bekijk profiel

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: