Hoge Raad 14 februari 2020

ECLI:NL:HR:2020:276

Datum: 14-02-2020

Onderwerp(en): Vergoedingsrecht

Rechtsgebiedenregister: Personen- en familierecht

Huwelijksvermogensrecht. Pensioenverevening na echtscheiding. Afstorting door rechtspersoon waarvan de man directeur/grootaandeelhouder is van de commerciële waarde van de pensioenaanspraak van de vrouw. Moet die commerciële waarde worden berekend per tijdstip van echtscheiding of per tijdstip van afstorting?

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: