Hoge Raad 12 maart 2024 Hoge Raad 12 maart 2024 Hoge Raad 12 maart 2024 Hoge Raad 12 maart 2024 Hoge Raad 12 maart 2024 Bekijk alles
ECLI:NL:HR:2020:36 Hoge Raad 14 januari 2020

ECLI:NL:HR:2020:36

Datum: 14-01-2020

Onderwerp: witwassen

Overige onderwerpen: Bewijsrecht, Geweld als bedoeld in art. 141 Sr

Rechtsgebiedenregister: Strafrecht

Vindplaats: Avdr.nl


Eenvoudig witwassen van geldbedrag van € 650,-, art. 420bis.1 Sr. Onmiddellijk afkomstig uit enig eigen misdrijf? HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2018:2352, inhoudende samenvatting van zijn eerdere rechtspraak over bestanddeel “afkomstig is uit enig misdrijf” in witwasbepalingen (art. 420bis e.v. Sr). Dit toetsingskader is ook van belang in gevallen waarin rechter aan omstandigheden waaronder voorwerp wordt aangetroffen, vermoeden ontleent dat dit voorwerp “onmiddellijk afkomstig is uit enig eigen misdrijf” a.b.i. art. 420bis.1 Sr en art. 420quater.1 Sr. Gelet op door Hof vastgestelde feiten en omstandigheden, waaronder het bij verdachte aantreffen van 27 bolletjes cocaïne die kennelijk deel uitmaakten van handelsvoorraad, heeft Hof - niet onbegrijpelijk - geoordeeld dat deze het vermoeden rechtvaardigen dat verdachte geldbedrag voorhanden heeft gehad dat onmiddellijk uit enig eigen misdrijf afkomstig is. Hof heeft voorts, in reactie op wat door en namens verdachte is aangevoerd over legale herkomst van dat geldbedrag uit uitkering, verkoop van spelcomputer en casinobezoek, overwogen dat verdachte, naast zijn eigen verklaring, geen stukken heeft overgelegd waaruit die legale herkomst zou blijken. Hof heeft echter in het midden gelaten of verdachte concrete, verifieerbare en niet op voorhand hoogst onwaarschijnlijke verklaring heeft gegeven over herkomst van het (gehele) geldbedrag. In aanmerking genomen wat hiervoor is vooropgesteld, is bewezenverklaring daarom niet toereikend gemotiveerd. Volgt partiële vernietiging. Samenhang met 18/03404.

Ga naar uitspraak
Spreker(s)

mr. Rob ter Haar

plaatsvervangend rechter Rechtbank Overijssel docent Universiteit Utrecht