Hoge Raad 12 maart 2024 Hoge Raad 12 maart 2024 Hoge Raad 12 maart 2024 Hoge Raad 5 maart 2024 Hoge Raad 5 maart 2024 Bekijk alles
ECLI:NL:HR:2023:386 Hoge Raad 14 maart 2023

ECLI:NL:HR:2023:386

Datum: 14-03-2023

Onderwerp: Diefstal en verduistering

Rechtsgebiedenregister: Strafrecht

Vindplaats: Avdr.nlTanken met vervalste tankpas. Medeplegen diefstal d.m.v. vervalste tankpas van brandstof die toebehoort aan eigenaar van tankpas, meermalen gepleegd (art. 311.1 Sr). Bewijsklacht. Behoort weggenomen brandstof toe aan bedrijven die eigenaar zijn van tankpas?
Hof heeft vastgesteld dat verdachte een tankpas op straat heeft gekocht om er geld mee te verdienen, dat hij met mensen de afspraak maakte om voor hen te tanken, dat gegevens van betreffende, onder verdachte inbeslaggenomen fysieke kaart niet overeenkwamen met gegevens in magneetstrip van die kaart en dat verdachte “de (geskimde) tankpas” in betaalterminal invoerde en pincode invoerde, waarna brandstof werd getankt. ‘s Hofs hierop gebaseerde oordeel dat weggenomen brandstof toebehoorde aan bedrijven die eigenaar zijn van tankpas, getuigt van een onjuiste rechtsopvatting, nu brandstof telkens werd weggenomen na gebruik door verdachte van vervalste (en dus niet originele, op naam van bedrijven gestelde) tankpas. Dat leidt echter niet tot cassatie wegens gebrek aan belang, nu uit ‘s hofs bewijsvoering kan worden afgeleid dat, zoals ook is bewezenverklaard, de door verdachte en zijn mededader(s) weggenomen brandstof telkens toebehoorde “aan een ander” dan aan verdachte en zijn mededader(s), te weten aan de betreffende oliemaatschappijen.
Volgt verwerping. CAG (strekking): vernietiging bewezenverklaring, v.zv. inhoudende dat weggenomen brandstof toebehoort aan bedrijven die eigenaar zijn van tankpas, en vrijspraak van dit onderdeel. Samenhang met 21/03303.

Ga naar uitspraak
Spreker(s)

mr. Rob ter Haar

plaatsvervangend rechter Rechtbank Overijssel docent Universiteit Utrecht