Hoge Raad 14 november 2008

ECLI:NL:HR:2008:BD0181

Datum: 14-11-2008

Onderwerp(en): Afkoop

Rechtsgebiedenregister: Personen- en familierecht

Art. 26 IVBPR en art. 45 IB 1964. Afkoopsom alimentatie ex-samenwonenden niet aftrekbaar. Verschil in behandeling tussen ex-echtgenoten en ex-(ongehuwd en ongeregistreerd)samenwonenden ten aanzien van afkoop onderhoudsverplichting houdt geen ongeoorloofde discriminatie in.

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: