Vrijwillige terugtred en poging. HR herhaalt toepasselijke overwegingen uit HR LJN AZ2169 en HR LJN BN4351. Het oordeel van het Hof dat het beroep op vrijwillige terugtred moet worden verworpen omdat de verdachte de poging om de overval te plegen uitsluitend heeft gestaakt onder invloed van uitwendige prikkels en niet als gevolg van een impliciet wilsbesluit geeft in het licht van de aangehaalde arresten en de door het Hof vastgestelde omstandigheden geen blijk van een onjuiste rechtsopvatting en is niet onbegrijpelijk.

Spreker(s)

prof.-mr.-Hans-de-Doelder.jpg
prof. mr. Hans de Doelder

emeritus hoogleraar Erasmus Universiteit Rotterdam, hoogleraar strafrecht- en strafprocesrecht Universiteit van Curacao

Bekijk profiel
mr.-Rob-ter-Haar.jpg
mr. Rob Ter Haar

plaatsvervangend rechter Rechtbank Overijssel, docent Universiteit Utrecht

Bekijk profiel

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: