Hoge Raad 14 oktober 2016

ECLI:NL:HR:2016:2375

Datum: 14-10-2016

Onderwerp(en): Annotatie: Hoge Raad 6 december 2021 | Pensioenpremies

Rechtsgebiedenregister: Insolventierecht, Arbeidsrecht

Arbeidsrecht. Overgang van onderneming en Wet verplichte deelneming bedrijfspensioenfondsen. Vordering van bedrijfstakpensioenfonds op nieuwe werkgever (verkrijger) ter zake van pensioenpremies die oude werkgever onbetaald heeft gelaten. Klachten van nieuwe werkgever over: wel/niet toepasselijkheid art. 7:663 e.v. BW op pensioenpremies; heeft fonds rechtstreekse aanspraak jegens nieuwe werkgever?

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: