Hoge Raad 14 oktober 1994

ECLI:NL:HR:1994:ZC1488

Datum: 14-10-1994

Onderwerp(en): Stil pandrecht en omschrijving

Rechtsgebiedenregister: Verbintenissenrecht, Transport- en handelsrecht, Insolventierecht

Goederenrecht. Stille verpanding vorderingen op naam (art. 3:239 lid 1 BW). Omschrijving van de vorderingen in de akte; mate van bepaalbaarheid. Tijdstip registratie akte.

AvdR-TV (1)

Spreker(s)