Hoge Raad 15 april 2014

ECLI:NL:HR:2014:911

Datum: 15-04-2014

Onderwerp(en): Pleidooi en laatste woord

Rechtsgebiedenregister: Strafrecht

Beperking verdachte in het voeren van zijn verdediging door Voorzitter Hof tot hetgeen van belang is voor het tenlastegelegde. Tegen deze beslissing t.b.v. de handhaving van de orde op de terechtzitting staat geen cassatie open (vgl. ECLI:NL:HR:2010:BJ9897). Geen schending art. 311.2 Sr.

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: