Hoge Raad 15 april 2016

ECLI:NL:HR:2016:663

Datum: 15-04-2016

Onderwerp(en): Rechtsfeiten, Rolverdeling tussen rechter en partijen, Substantieringsplicht van art. 111 lid 3 Rv.

Rechtsgebiedenregister: Burgerlijk procesrecht

Wetsartikelen: Art. 81 lid 1 RO, Art. 3:310 BW, Art. 24 Rv.

Bestuurdersaansprakelijkheid. Verjaring en stuiting. Grenzen rechtsstrijd.

Spreker(s)

Prof-v2.mr.-M.J.A.M.-Ahsmann-image.jpg
prof.mr. M.J.A.M. Ahsmann

bijzonder hoogleraar Rechtspleging Faculteit der Rechtsgeleerdheid afdeling Civiel recht

Bekijk profiel
prof-v2.-mr.-W.D.H.-Asser-image.jpg
prof. mr. Daan Asser

hoogleraar Burgerlijk Procesrecht Universiteit Leiden

Bekijk profiel

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: