Hoge Raad 15 december 2017

ECLI:NL:HR:2017:3141

Datum: 15-12-2017

Onderwerp(en): Verhouding economisch/juridisch eigenaar

Rechtsgebiedenregister: Onteigeningsrecht

Onteigeningsrecht. Schadeloosstelling na onteigening ten behoeve van omlegging Rijksweg A9 en reconstructie knooppunt Badhoevedorp. Is plaats voor vergoeding van bijkomende schade aan de juridisch eigenaar die zijn agrarische grond in economische eigendom heeft overgedragen onder toekenning aan hem van een voortgezet gebruiksrecht, dat door de onteigening wordt beëindigd? Samenhang met 16/03063, 16/03065, 16/03068, 16/03077, 16/03078 en 16/03079.