Hoge Raad 15 december 2017

ECLI:NL:HR:2017:3142

Datum: 15-12-2017

Uitspraak naam: Parochie de Vier Evangelisten

Onderwerp(en): Overzicht uitspraken: Overeenkomst van opdracht

Rechtsgebiedenregister: Letselschaderecht, Arbeidsrecht

Arbeidsrecht. Procesrecht, deelgeschilprocedure. Vrijwilliger valt van dak bij werkzaamheden aan kerkgebouw en begint deelgeschilprocedure (art. 1019w Rv). Hoger beroep deelgeschilbeschikking op de voet van art. 1019cc lid 3, onder a, Rv. Heeft hof bij vernietiging van deelgeschilbeschikking de bevoegdheid (in de procedure ten principale) de zaak aan zich te houden (art. 356 Rv)? Ontvankelijkheid in cassatie. Vallen vrijwilligerswerkzaamheden onder de reikwijdte van art. 7:658 lid 4 BW? Is sprake van bedrijfsuitoefening door de parochie? Is van belang dat de werkzaamheden die de vrijwilliger uitvoerde, niet door werknemers van de parochie zouden zijn uitgevoerd?

AvdR-TV (1)

thumbnail podcast-label-yellow Created with Sketch.

Spreker(s)

mr.-Chris-Aarts.jpg
mr. Chris Aarts

senior raadsheer Gerechtshof Amsterdam

Bekijk profiel
prof.mr.-Fokko-Oldenhuis.jpg
prof. mr. Fokko Oldenhuis

universitair hoofddocent Rijksuniversiteit Groningen, de vakgroep Privaatrecht en Notarieel Recht Rijksuniversiteit Groningen, tevens bijzonder hoogleraar Religie en Recht

Bekijk profiel
mr.-John-van-der-Wouden.jpg
mr. John van der Wouden

advocaat Maarten Tromp advocaten

Bekijk profiel