Hoge Raad 15 december 2017

ECLI:NL:HR:2017:3142

Datum: 15-12-2017

Uitspraak naam: Parochie de Vier Evangelisten

Onderwerp(en): Procesrecht, deelgeschilprocedure

Rechtsgebiedenregister: Arbeidsrecht

Arbeidsrecht. Procesrecht, deelgeschilprocedure. Vrijwilliger valt van dak bij werkzaamheden aan kerkgebouw en begint deelgeschilprocedure (art. 1019w Rv). Hoger beroep deelgeschilbeschikking op de voet van art. 1019cc lid 3, onder a, Rv. Heeft hof bij vernietiging van deelgeschilbeschikking de bevoegdheid (in de procedure ten principale) de zaak aan zich te houden (art. 356 Rv)? Ontvankelijkheid in cassatie. Vallen vrijwilligerswerkzaamheden onder de reikwijdte van art. 7:658 lid 4 BW? Is sprake van bedrijfsuitoefening door de parochie? Is van belang dat de werkzaamheden die de vrijwilliger uitvoerde, niet door werknemers van de parochie zouden zijn uitgevoerd?

Spreker(s)

mr.-Chris-Aarts.jpg
mr. Chris Aarts

senior raadsheer Gerechtshof Amsterdam

Bekijk profiel