Hoge Raad 15 december 2017

ECLI:NL:HR:2017:3107

Datum: 15-12-2017

Onderwerp(en): Eenmalige schade

Rechtsgebiedenregister: Onteigeningsrecht

Onteigeningsrecht. Schadeloosstelling na onteigening ten behoeve van omlegging Rijksweg A9 en reconstructie knooppunt Badhoevedorp. Bijkomende schade. Komen kosten van verwerving van een vervangende onroerende zaak voor vergoeding in aanmerking? Is sprake van duurzame belegging (HR 24 juni 2016, ECLI:NL:HR:2016:1273, NJ 2017/57)? Samenhang met 16/03032, 16/03063, 16/03068, 16/03077, 16/03078 en 16/03079.

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: