Eigen waarneming Hof. Kenbaarheid. HR zet rechtsregels uiteen voor het gebruik van de eigen waarneming van de rechter als wettig bewijsmiddel. Art. 339.1 Sv. Art. 340 Sv. Het Hof heeft i.c., zonder gehouden te zijn ttz. mededeling te doen omtrent zijn waarneming dat verdachte voldoet aan de door deze opsporingsambtenaar van de plegers van de overval gegeven beschrijving, die waarneming zonder schending van enige rechtsregel tot het bewijs kunnen bezigen (vgl. HR LJN AD1610).

Spreker(s)

mr.-ROUNDEL.jpg
mr. Jan Knol

senior rechter Rechtbank Amsterdam

Bekijk profiel

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: