Familierecht. Geschil tussen voormalige echtelieden over tijdigheid van de medewerking van vrouw aan doorhaling van een ingeschreven hypotheekrecht voor het transport van hun echtelijke woning. Executiegeschil; invordering verbeurde dwangsommen; onbegrijpelijk oordeel dat dwangsommen zijn verbeurd; onevenredigheid van dwangsommen niet te beoordelen door executierechter maar uitsluitend door dwangsomrechter.

Spreker(s)

Tjalle-Hidma.jpg
mr. Tjalle Hidma

senior rechter Rechtbank Noord-Nederland, oud-hoogleraar Notarieel recht Rijksuniversiteit Groningen, oud-bewerker van het deel Bewijs in de Pitlo-serie

Bekijk profiel

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: